• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
KOSZENIE TRAWNIKÓW ODŚNIEŻANIE ULIC SADZENIE KWIATÓW
SPRZĄTANIE ZAMIATANIE ULIC ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. oferuje również odpłatnie następujące usługi dla ludności:
1. Zamiatanie – dróg, chodników, placów oraz parkingów
2. Wycinkę drzew
3. Podcinkę żywopłotów
4. Podcinkę gałęzi
5. Wynajem Rębaka wraz z obsługą i utylizacją odpadów
6. Projektowanie i utrzymywanie rabat kwiatowych
7. Nasady drzew
8. Wynajem zwyżki
9. Wynajem Koparko-Ładowarki
Ceny do uzgodnienia pod nr telefonu: 609 002 923