• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg

    Dnia 25 kwietnia 2016 roku została podjęta uchwała nr 220 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu w sprawie restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzez przeniesienie jego zorganizowanej części na istniejącą spółkę PUK Sp. z o.o. w Zawierciu (podział przez wydzielenie).
    Zarząd Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.  w dniu 25.04.2016 r. podjął uchwałę nr 2/P9/2016  w sprawie przyjęcia Planu Podziału. Zgodnie z art. 535 § 3 KSH przyjęty Plan Podziału został ogłoszony tj. udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.zgkzawiercie.p