• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZAWIERCIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Zawiercie ul. Krzywa 3 informuje mieszkańców Zawiercia, że zgodnie z Uchwałą Nr LII/501/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawiercia na rok 2018” że uruchamia akcję bezpłatnych zabiegów weterynaryjnych dla psów i kotów, które posiadają właścicieli.

Na podstawie przedstawionych ofert gabinetów weterynaryjnych Spółka dokonała wyboru następujących przychodni:

              PANACEUM Daria Sagan ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 18

              Przychodnia Weterynaryjna Dorenda Jerzy, Lorek Piotr ul. Senatorska 34

              Przychodnia Weterynaryjna „BUFFY” Marek Wystrychowski ul. Oświatowa 18

W ramach posiadanych środków finansowych ( ilość zabiegów ograniczona ) wykonywane będą następujące zabiegi:

- sterylizacja suki – 30 zabiegów

- kastracja psa – 15 zabiegów

- sterylizacja kotki – 40 zabiegów

- kastracja kocura – 20 zabiegów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych od dnia 2 maja 2018 od godziny 7.00 do siedziby Spółki PUK – Zawiercie ulica Krzywa 3.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32-494-14-00 .

Osoba prowadząca Pani Bożena Glinka.